• 05بهمن
  ثبت نام و انتخاب دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب
 • 14دی
  برگزاری امتحانات نوبت اول دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب
 • 25مهر
  شروع کلاس های ترم اول دانشگاه ازاد اسلامی واحد ایوان
 • 06مهر
  حذف و اضافه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب
 • 30
  ثبت نام بدون آزمون مهر1400

امور کلاس ها

 • 13شهریور
  جزئیات برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول
 • 13شهریور
  ثبت نام بدون آزمون مهر1400
 • 26مهر
  مدارک مورد نیاز ثبت نام حضوری دانشجویان جدیدالورود مهر ماه 99
 • 22شهریور
  میز خدمت _دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب