• 05بهمن
  ثبت نام و انتخاب دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب
 • 14دی
  برگزاری امتحانات نوبت اول دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب
 • 25مهر
  شروع کلاس های ترم اول دانشگاه ازاد اسلامی واحد ایوان
 • 06مهر
  حذف و اضافه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب

امور کلاس ها

 • 05بهمن
  ثبت نام و انتخاب دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب
 • 14دی
  برگزاری امتحانات نوبت اول دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب
 • 20آذر
  گروه نمایش کسری
 • 20آذر
  تصاویر 16 آذر