شروع کلاس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان به صورت الکترونیکی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان گفت: با توجه به شیوع و گسترش ویروس کرونا کلاسهای این واحد دانشگاهی از روز شنبه مورخ ۹۹/۱/۱۶ به صورت الکترونیکی تشکیل می گردد. دکتر علی رستمی گفت: دانشجویانی که به هر دلیل در مهلت مقرر موفق به ثبت نام یا انتخاب واحد در نیم سال دوم ۹۹-۹۸ نشده اند مطابق بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تا تاریخ ۹۹/۲/۱ فرصت دارند با مراجعه به سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان به نشانی iaueygh.ac.ir نسبت به ثبت نام یا انتخاب واحد اقدام نمایند . دکتر رستمی افزود؛ این فرصت به دلیل شیوع ویروس کرونا در استان و کشور داده شده و به هیچ عنوان قابل تمدید نمیباشد.