در مورخ ۹۸/۰۸/۱۲ و در آستانه ی یوم ا... ۱۳ آبان روز دانش آموز و سالروز تسخیر لانه ی جاسوسی توسط دانشجویان پیروخط امام (ره)، محمدرضا صادقی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ایوان از دانشگاه های آزاد اسلامی و پیام نور واحد ایوانغرب بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید ابتدا دکتر رستمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان گزارشی از عملکرد و فعالیت این مرکز ارائه نمودند. و آمادگی خود و مجموعه دانشگاه آزاد را برای حضور پرشور در یوم ا...۱۳ آبان اعلام و از حمایت ها و نگاه ویژه ی مهندس سبزی فرماندار تقدیر بعمل آوردند.

سپس صادقی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ضمن عرض سلام و تبریک به مناسبت انتصاب دکتر رستمی و به عنوان رئیس جدید دانشگاه و نیز آرزوی موفقیت برای ایشان، در ادامه در خصوص مسائل مختلف شهرستان از جمله آسیب های اجتماعی، انتخابات و... که دانشگاه می تواند نقش آفرین باشد گفتگو کردند.

همچنین در ادامه از دانشگاه پیام دیدار نمودند ، مسئول حراست این دانشگاه گزارشی از عملکرد و فعالیت دانشجویی و مدیریت این مرکز نیز ارائه دادند.

? روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب