آغاز ثبت نام نیمسال دوم  بهمن ماه 1398

محل ثبت نام دانشگاه آزاد واحد ایوان غرب  طبقه چهارم (بدون هزینه خرید کارت ثبت نام کاملا رایگان)