جهت ورود به سامانه آموزشیار(انتخاب واحد) لینک زیر را دنبال کنید .

راهنمای ورود به سامانه آموزشیار دانشگاه

سامانه جامع و سراسری آموزشیار

در صورت هرگونه سوال آموزشی دریافت کارنامه کل، چارت،رعایت پیشنیاز_همنیاز سقف واحد، سرکار خانم یاسمی

،سرکار خانم شمسی ،سرکار خانم نادری،سرکار خانم نجفی راهنمایی شما خواهند بود .

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب به منظور بهبود کیفیت و آسوده خاطر نمودن دانشجویان عزیز تیم پشتیبانی خود در حوزه های

امور آموزشی _ امورمالی_سرکار  خانم نوروزی  و انفورماتیک (جناب آقای مهندس عبدالهی )

در تاریخ 23و24 شهریور ماه 1399 در ساعت های

  15:00  الی 21:00 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب مستقر نموده است .درصورت عدم توانایی در ثبت واحد های درسی خود سریعا به دانشگاه

 مراجعه بفرمایید.

تلفن تماس : 08433238117

سرکار خانم یاسمی آموزش:واتساپ 09183417357 _ انفورماتیک جناب آقای  عبدالهی:واتساپ 09390350867

 

طراحی  HTML:انفورماتیک واحد _عبدالهی