قابل توجه منقاضیان گرامی جهت ثبت نام به واحد دانشگاه طبقه چهارم اتاق ثبت نام آقای عبدالهی  مراجعه بفرمایید. ثبت نام و خرید کارت اینترنتی کاملا رایگان می باشد .